Dirigenten

Fredrik Winberg föddes i Brännkyrka söder om Stockholm i september 1972. Uppvuxen i Tyresö, där den musikaliska banan började med fiolspel i kommunala musikskolan, och under ett antal år orkesterspel i musikskolans orkester, Tyresö Orkesterförening, på den tiden en mycket livaktig amatörorkester med högt ställda mål. Intresset för dirigering väcktes omedvetet men tidigt i arbetet med duktiga lärare som Elisabeth Sellergren, Bengt Ollén och Bengt Elmerstad.

Fredrik med Kammarkören i Bratislava, Slovakien, 2009Fredrik var elev i den första årskursen musikklasser som startade i Nyboda skola i Tyresö, efter modell ifrån Adolf Fredriks musikklasser. Studierna där ledde vidare till naturvetenskapliga studier på gymnasiet, följda av värnplikt på Lednings- och sambandscentrum i Enköping, och därefter en påbörjad civilingenjörsutbildning vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm, men där tog sången överhanden.

De privatstudier som bedrivits först för Birgitta Bergman och senare operasångare Hans Dornbusch, ledde till vidare studier på sånglinjen på Dalarö Folkhögskola för Arne Lundmark. Efter ett år där blev Fredrik antagen till Instrumental- och ensemblelärarlinjen med inriktning kör på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Lärare i sång blev Christina Billing och senare Kerstin Wahlström-Olsson, i dirigering Anders Colldén, Per Andersberg, professor Stefan Parkman, Pär Fridberg och professor Anders Eby. 2000 antogs Fredrik till masterprogrammet i kördirigering, och begick sin diplomkonsert 5 juni 2002.

Efter sommaren 2002 påbörjades ett vikariat vid Adolf Fredriks musikklasser, som sedermera blev den fasta heltidstjänst som Fredrik nu innehar.

Fredrik leder Västerås Kammarkör sedan januari 2006. Den första kontakten mellan den då för tillfället dirigentlösa ensemblen och den kommande dirigenten förmedlades av Fredriks tidigare sånglärare Arne Lundmark, som just agerat producent för kammarkörens skiva ”Zigeunerlieder”.

Fredrik har genom åren innehaft en del andra uppdrag i körlivet, som exempelvis förbundsdirigent för Västmanlands Körförbund och kassör i UNGiKÖR Mälardalen. Han har tidigare lett Nyköpings Kammarkör, Kongl. Teknologkören och Tyresö Sinfonietta. Sedan några år tillbaka är han även dirigent och konstnärlig ledare för Rikskören Pro Musica, samt mellan 2013 och 2015 för Sveriges Ungdomskör. Fredrik arbetar även som lärare i dirigering och körmetodik vid Musikhögskolan i Örebro.

Fredriks hemsida finns på www.fredrikwinberg.se.

Från "Musik i försommarkväll" i Rikssalen på Västerås Slott 2015. Foto Rune Jensen (c) VLT
Från ”Musik i försommarkväll” i Rikssalen på Västerås Slott 2015. Foto Rune Jensen (c) VLT

Kammarkörens tidigare dirigenter

Bror Samuelson 1954-1978

Gunnar Nordenfors 1978-1992

Sven Dahlberg 1992-2000

Thomas Schreiner 2000-2005