Tongivande Företag

Våra sponsorer vill genom sitt stöd bidra till fortlevnad och vidareutveckling av Västerås Kammarkör, en kör som förmår att ständigt förnya sig och som utgör en viktig och högkvalitativ del av musiklivet i Västerås och Västmanlands län. För detta vill vi uttrycka vårt stora tack!

Är ni intresserade av att bli ett Tongivande Företag och stödja Västerås Kammarkör, hör av er till info@vkk.se.
Västerås Stad

Caverion
Vi samarbetar även med
Kulturens.se
KULTURENS – Studieförbundet för kulturutövare

UNGiKÖR – Sveriges Barn- och Ungdomskörförbund