Sjung med oss!

VKK söker tenorer!

Se vår Facebook.

Vill du sjunga med Västerås Kammarkör?

Här är information om hur du går tillväga:

Öppen repetition

Någon gång i början av varje termin brukar vi ha en så kallad öppen repetition då intresserade presumtiva sångare är välkomna att hälsa på oss vid en vanlig repetition och sitta med i kören för att uppleva hur vi har det på repetitionerna. Ofta går det bra att göra sin provsjungning i anslutning till den öppna repetitionen.

Välkommen!

Provsjungning

För att få komma med i Kammarkören måste du först provsjunga. Provsjungningar äger vanligtvis rum under en period i början av varje termin, men det brukar gå att anordna en provsjungning även vid andra tillfällen under årets gång. Vid provsjungningen träffar du dirigenten och ibland även körens sångpedagog, och då får du:

  • berätta om dig själv och din körbakgrund
  • sjunga lite skalor och röstövningar uppåt och nedåt
  • sjunga en sång som du själv förberett (a cappella)
  • sjunga efter noter som du inte förberett (notläsning a vista)
  • göra lite härmningsövningar av olika slag (gehör)

Detta tar totalt ca 10 minuter.

Det du ska göra hemma före provet är att bestämma en sång som du ska sjunga. Det kan vara vilken sång som helst, men välj en som du själv tycker om. Försök även komma något uppsjungen!

Mer information

Västerås Kammarkör jobbar för en hög musikalisk utveckling och standard. Därför krävs det att du avsätter en del tid hemma för inlärning av stämmor och att du aktivt deltar i verksamheten. Normalt konserterar vi 3–4 gånger per termin. Utöver det brukar vi ha 1–2 heldagsrepetitioner per termin (alternativt en repetitionshelg) i Västerås eller på annan ort. Ungefär vart tredje år brukar vi resa utomlands på körtävling eller liknande.

Det går alltså inte att sköta sitt medlemskap i kören halvhjärtat, till och från. I gengäld är vi ett trevligt gäng som trivs oerhört bra med varandra och som verkligen ser kören som ett lagarbete – både socialt och musikaliskt!