Öppna körseminarier

Under en följd av år har Kammarkören i samarbete med bland annat Västmanlandsmusiken anordnat öppna seminarier och workshops i aktuella och intressanta kör-relaterade ämnen.

2015: Vad är scenisk kör? Inspirationskväll med Anci Hjulström

Det kan vara så mycket. Eller så lite. Stora penseldrag. Eller små små. Det handlar om en scenisk medvetenhet. Vi kan vara många människor på en scen i en kör. Man kan lätt tro att man inte syns. Men när varje människa i en kör tar ett personligt ansvar och lämnar den privata delen i sig och blir sceniskt medveten, händer mirakel.

Anci Hjulström arbetar med begrepp som Närvaro-Den närvarande rösten, Lyssning, Scenisk Medvetenhet, Riktning, Kroppsspråk, Kommunikation, Kreativitet, Musikalisk Dramaturgi, också med att hitta större scentrygghet, såväl hos den enskilde körsångaren, som i kören som helhet.

ANCI HJULSTRÖM är sångerska/artist/ musikregissör/ pedagog i musikalisk kommunikation samt kreativ konsult. Hon jobbar frilans på olika scener, institutioner och hos körer runt om i landet och har kallats kallas ”landets meste körregissör”. Hon skapar såväl sceniska uppsättningar av klassiska verk, ex Johannespassionen, Lukaspassionen, som temakörcollage, som senast Vägsjäl/Vägskäl med S:t Johannes Kammarkör i Stockholm.​


2014: Anders Jalkéus berättar om sina 30 år av sång, från Eric Ericson till The Real Group.

2013: Sverker Zadig presenterar sin forskning om det inre ledarskapet i kören.

2012: Musik och hälsa. Professor Töres Theorell. Lilla salen i Västerås konserthus 5 november 2012.

2011: Körimprovisation med professor Gunnar Eriksson från Göteborg. Lilla salen i Västerås konserthus 10 oktober 2011.
2010: Rent eller falskt? Aspekter på intonation i körsång, med professor Per-Gunnar Alldahl och sångpedagog Eva Larsson Myrsten. Stora salen i Västerås konserthus.
2009: Ljudet av körsång. Professor Sten Ternström vid Kungl. Tekniska Högskolan om körakustik.