Välkommen till Västerås Kammarkör!

VKK söker tenorer!

Se mer information på Facebook.

Vårkonsert 29 mars i Ansgarskyrkan

VÄSTERÅS KAMMARKÖR
Fredrik Winberg dirigent

Arr: Västerås Kammarkör i samarbete med Studieförbundet Sensus