Sjung med oss!

Vill du sjunga med Västerås kammarkör?

Västerås kammarkör jobbar för en hög musikalisk utveckling och standard. Normalt konserterar vi 3–4 gånger per termin. Utöver det brukar vi ha 1–2 heldagsrepetitioner per termin (alternativt en repetitionshelg) i Västerås eller på annan ort. Ungefär vart tredje år brukar vi resa utomlands på körtävling eller liknande.

Öppen repetition

Någon gång i början av varje termin brukar vi ha en så kallad öppen repetition då intresserade presumtiva sångare är välkomna att hälsa på oss vid en vanlig repetition och sitta med i kören för att uppleva hur vi har det på repetitionerna. Ofta går det bra att göra sin provsjungning i anslutning till den öppna repetitionen.

Provsjungning

För att komma med i kammarkören måste du först provsjunga. Provsjungningar äger vanligtvis rum under en period i början av varje termin, men det brukar gå att anordna en provsjungning även vid andra tillfällen under årets gång.

Vid provsjungningen träffar du dirigenten och några av sångarna ur kören. Då får du:

  • berätta om dig själv och din körbakgrund
  • sjunga en solosång a cappella
  • sjunga ett på i förhand utskickat körstycke där du sjunger din egen stämma tillsammans med sångare ur kören
  • sjunga en ensemble a vista där du sjunger din egen stämma tillsammans med sångare ur kören

Detta tar totalt ca 15 minuter.

Det du ska göra hemma före provet är att bestämma en sång som du ska sjunga. Det kan vara vilken sång som helst, men välj en som du själv tycker om. Försök även komma något uppsjungen!

Upphovsrätt © 2024 Västerås Kammarkör | My Music Band av Catch Themes