Dirigenten

Fredrik Winberg leder Västerås Kammarkör sedan januari 2006. Den första kontakten mellan kören och den kommande dirigenten förmedlades av Fredriks tidigare sånglärare Arne Lundmark, som just agerat producent för kammarkörens skiva Zigeunerlieder.

Fredrik föddes i Brännkyrka söder om Stockholm i september 1972. Hans musikaliska bana började med fiolspel i kommunala musikskolan under uppväxten i Tyresö. Under ett antal år spelade han i musikskolans orkester, Tyresö Orkesterförening – på den tiden en mycket livaktig amatörorkester med högt ställda mål. Intresset för dirigering väcktes omedvetet men tidigt i arbetet med duktiga lärare som Elisabeth Sellergren, Bengt Ollén och Bengt Elmerstad.

Fredrik var elev i den första årskursen musikklasser som startade i Nyboda skola i Tyresö, efter modell från Adolf Fredriks musikklasser. Studierna där ledde vidare till naturvetenskapliga studier på gymnasiet, följda av värnplikt på Lednings- och sambandscentrum i Enköping, och därefter en påbörjad civilingenjörsutbildning vid KTH, men där tog sången överhanden.

De privatstudier som bedrivits först för Birgitta Bergman och senare operasångare Hans Dornbusch ledde till vidare studier på sånglinjen på Dalarö Folkhögskola för Arne Lundmark. Efter ett år där blev Fredrik antagen till instrumental- och ensemblelärarlinjen med inriktning kör på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Lärare i sång blev Christina Billing och senare Kerstin Wahlström-Olsson, i dirigering Anders Colldén, Per Andersberg, professor Stefan Parkman, Pär Fridberg och professor Anders Eby. 2000 antogs Fredrik till masterprogrammet i kördirigering, och begick sin diplomkonsert 5 juni 2002.

Sedan 2002 arbetar han med att trygga återväxten av körsångare genom sitt arbete som musiklärare vid Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm. Där leder han även sedan 2017 legendariska Adolf Fredriks Flickkör. 

Fredrik har genom åren innehaft en del andra uppdrag i körlivet, bl.a. som förbundsdirigent för Västmanlands Körförbund och kassör i UNGiKÖR Mälardalen. Han har tidigare lett Nyköpings Kammarkör, Kongl. Teknologkören och Tyresö Sinfonietta. 2013–2015 ledde han Sveriges Ungdomskör. Sedan några år tillbaka är han även dirigent och konstnärlig ledare för Rikskören Pro Musica.  Han har dessutom arbetat som lärare i dirigering och körmetodik vid musikhögskolorna i Örebro och Stockholm.

Läs mer om Fredrik på www.fredrikwinberg.se.

Från "Musik i försommarkväll" i Rikssalen på Västerås Slott 2015. Foto Rune Jensen (c) VLT
”Musik i försommarkväll” i Rikssalen på Västerås Slott 2015. (Foto: Rune Jensen © VLT)

Kammarkörens tidigare dirigenter

1954–1978: Bror Samuelson
1978–1992: Gunnar Nordenfors
1992–2000: Sven Dahlberg
2000–2005: Thomas Schreiner

Upphovsrätt © 2022 Västerås Kammarkör | My Music Band av Catch Themes